Bursa Çimento

TS EN 197-1;  CEM I 42,5 R
CEM I çimento klinkeri, minör bileşen olarak kalker ve priz düzenleyici olarak bir miktar alçı

taşının birlikte öğütülmesiyle elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.

TS EN 197-1; CEM II / A-M (P-L) 42,5 R
CEM I çimento klinkeri, %6-20 doğal puzolan tras ve kalker ile bir miktar alçı taşının birlikte

öğütülmesiyle elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.

TS EN 197-1; CEM IV /B (P-V) 32,5 N
CEM I çimento klinkeri, %36-55 doğal puzolan tras, endüstriyel puzolan silissi uçucu kül ve minör

bileşen kalker ile bir miktar alçı taşı ihtiva eden hidrolik bağlayıcıdır.